error: Alert: Content is protected !!
NVME SSD Hosting tốc độ cao

Hướng dẫn Activate bản quyền theme Newspaper

5

Newspaper là một trong những theme được mua nhiều nhất trên Themeforest, đồng thời cũng là theme blog, tin tức được ưa chuộng nhất thế giới. Theme Newspaper cung cấp cho người dùng những công cụ tốt nhất để bạn có thể tùy chỉnh. Dù người dùng hoàn toàn không biết gì về code, vẫn có thể tạo ra giao diện phù hợp với trang của mình rất dễ dàng.

Newspaper Theme review

 

Kích hoạt bản quyền theme Newspaper

1. Mở file td_ajax.php

Truy cập vào đường dẫn sau để mở: wp-content\plugins\td-composer\legacy\common\wp_booster\(Nên sửa bằng Notepad++)

Tìm:

  static function on_ajax_manual_activation() {
    //required data
    if (empty($_POST['td_server_id']) ||
      empty($_POST['envato_code']) ||
      empty($_POST['td_key']))
    {
      return;
    }

    $id = trim($_POST['td_server_id']);
    $ec = preg_replace('/\s+/', '', $_POST['envato_code']);
    $ad = trim($_POST['td_key']);

    //return buffer
    $buffy = array(
      'envato_code' => $ec,
      'theme_activated' => false
    );

    if (self::self_check($id, $ec, $ad) === true) {
      td_util::ajax_handle($ec);
      $buffy['theme_activated'] = true;
    }

    die(json_encode($buffy));
  }

Thay thế bằng:

  static function on_ajax_manual_activation() {
    //required data
    if (empty($_POST['td_server_id']) ||
      empty($_POST['envato_code']) ||
      empty($_POST['td_key']))
    {
      return;
    }

    $id = trim($_POST['td_server_id']);
    $ec = preg_replace('/\s+/', '', $_POST['envato_code']);
    $ad = trim($_POST['td_key']);

    //return buffer
    $buffy = array(
      'envato_code' => $ec,
      'theme_activated' => false
    );

    if (self::self_check($id, $ec, $ad) === false) {
      td_util::ajax_handle($ec);
      $buffy['theme_activated'] = true;
    }

    die(json_encode($buffy));
  }

Lưu file lại

2. Truy cập vào Admin CP >  Newspaper > Activate theme > Activate the theme manually

Sau đó điền :

 • Envato purchase code: TieuCA.ME
 • TagDiv activation key: TieuCA.ME
 • Bấm vào ACTIVATE

Activated Newspaper

Cách khác: (không cần kích hoạt trong Admin CP, chỉ cần sửa Code)

Mở file: wp-content\plugins\td-composer\legacy\common\wp_booster\td_api.php

Tìm:

		'require_activation' => true,

Thay thế:

		'require_activation' => false,

Mở tiếp: wp-content\plugins\td-composer\legacy\common\wp_booster\td_ajax.php

Tìm đến hàm:

  static function on_ajax_check_envato_code() {
    if (empty($_POST['envato_code'])) {
      return;
    }

    //forum check url
    $forum_check_url = 'http://192.168.0.80/tagdiv/wp-json/tagdiv/check_user/';
    if (TD_DEPLOY_MODE != 'dev') {
      $forum_check_url = 'http://forum.tagdiv.com/wp-json/tagdiv/check_user/';
    }

    //td_cake url
    $td_cake_url = 'http://192.168.0.80/td_cake/auto.php';
    if (TD_DEPLOY_MODE != 'dev') {
      $td_cake_url = 'http://td_cake.themesafe.com/td_cake/auto.php';
    }

    $envato_code = preg_replace('/\s+/', '', $_POST['envato_code']);

    //return buffer
    $buffy = array(
      'envato_check_failed'   => false,
      'envato_check_error_code' => '',
      'envato_code'       => $envato_code,
      'envato_code_status'   => 'invalid',
      'envato_code_err_msg'   => '',
      'forum_check_failed'   => false,
      'used_on_forum'      => false,
      'theme_activated'     => false
    );


    //td_cake - check envato code
    $td_cake_response = wp_remote_post($td_cake_url, array (
      'method' => 'POST',
      'body' => array(
        'k' => $envato_code,
        'n' => TD_THEME_NAME,
        'v' => TD_THEME_VERSION
      ),
      'timeout' => 12
    ));

    if (is_wp_error($td_cake_response)) {
      //error http
      $buffy['envato_check_failed'] = true;

    } else {
      if (isset($td_cake_response['response']['code']) and $td_cake_response['response']['code'] != '200') {
        //response code != 200
        $buffy['envato_check_failed'] = true;
        $buffy['envato_check_status'] = $td_cake_response['response']['code'];
      } elseif (!empty($td_cake_response['body'])) {
        //we have a response
        $api_response = @unserialize($td_cake_response['body']);

        if (!empty($api_response['envato_is_valid']) and !empty($api_response['envato_is_valid_msg'])) {

          if ($api_response['envato_is_valid'] == 'valid' or $api_response['envato_is_valid'] == 'td_fake_valid') {
            //code is valid
            $buffy['envato_code_status'] = 'valid';

            //check forum
            $td_forum_response = wp_remote_post($forum_check_url, array (
              'method' => 'POST',
              'body' => array(
                'envato_key' => $envato_code,
              ),
              'timeout' => 12
            ));

            if (is_wp_error($td_forum_response) ||                                  //wp error
              (isset($td_forum_response['response']['code']) and $td_forum_response['response']['code'] != '200')) //response code != 200
            {
              //connection failed
              $buffy['forum_check_failed'] = true;

            } else {
              if (isset($td_forum_response['query_failed']) && $td_forum_response['query_failed'] === true) {
                //query failed
                $buffy['forum_check_failed'] = true;

              } else {
                if (empty($td_forum_response['body'])) {
                  //reply body is empty
                  $buffy['forum_check_failed'] = true;

                } else {

                  $forum_api_response = @json_decode($td_forum_response['body'], true);

                  if (isset($forum_api_response['user_exists']) && $forum_api_response['user_exists'] === true) {
                    //envato code already used
                    td_util::ajax_handle($envato_code);
                    $buffy['used_on_forum'] = true;
                    $buffy['theme_activated'] = true;

                  } else {
                    //envato code not used
                    //load registration panel
                  }
                }
              }
            }          } else {
            //code is invalid (do nothing because default is invalid)
            $buffy['envato_code_err_msg'] = $api_response['envato_is_valid_msg'];
          }

        } else {
          //error accessing our activation service
          $buffy['envato_check_failed'] = true;
        }

      } else {
        //empty body error
        $buffy['envato_check_failed'] = true;
      }

    }

    if ($buffy['forum_check_failed'] === true) {
      //forum check failed
      td_util::ajax_handle($envato_code);
      $buffy['theme_activated'] = true;
    }


    die(json_encode($buffy));
  }

Thay thế toàn bộ code trong hàm thành:

die(json_encode(array(

    'envato_check_failed'   => false,

    'envato_check_error_code' => '',

    'envato_code'       => 'TieuCA.ME',

    'envato_code_status'   => 'valid',

    'envato_code_err_msg'   => '',

    'forum_check_failed'   => false,

    'used_on_forum'      => false,

    'theme_activated'     => true

  )));

Vậy là bạn đã Activate thành công theme Newspaper, quá dễ và cũng khỏi tốn xu nào nhé.

Chúc bạn thành công nhé!

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x