error: Alert: Content is protected !!
NVME SSD Hosting tốc độ cao

Hướng dẫn Activate theme Jannah mới nhất 2024

10
5/5 - (1 bình chọn)

Jannah là một theme rất mới và tuyệt đẹp của TieLabs, đây là theme được phát triển dựa trên theme Sahifa, cấu trúc nhẹ, load nhanh cho tin tức, tạp chí. Theme bao gồm rất nhiều mẫu trang web được tạo sẵn với thiết kế hấp dẫn và chuyên nghiệp. Giúp người dùng dễ dàng kiểm soát mọi thứ về quản lý trang web.

Hướng dẫn Activate theme Jannah mới nhất
Hướng dẫn Activate theme Jannah mới nhất

Theme Jannah hỗ trợ push notification, AMP và tương thích với WooCommerce, BBPress, BuddyPress cùng các tiện ích mở rộng khác. Với tính năng như vậy thì bạn có thể không cần lo lắng gì hơn nữa, Theme Jannah sẽ là một trong những theme hỗ trợ bạn thiết kế trang web tin tức tốt nhất.

Nếu không active theme Jannah?

 • Bạn sẽ không cài được demo.
 • Sẽ có yêu cầu active theme mỗi khi bạn vào quản trị WordPress của website.
 • Sử dụng tất cả các tính năng của Jannah bình thường.

Lưu ý trước khi kích hoạt theme Jannah

 • Sẽ chỉnh sửa vào file theme gốc, nên mỗi lần cập nhật theme bạn sẽ phải chỉnh sửa lại nếu không sẽ lại hiển thị yêu cầu active theme.
 • Cách active theme này sẽ gỡ bỏ dòng yêu cầu active theme, đồng thời mở khóa tính năng import demo nhé.

Tham khảo thêm: Hướng dẫn Activate bản quyền theme JNews và Import Full Demo mới nhất 2022

Hướng dẫn kích hoạt bản quyền theme Jannah mới nhất

Lưu ý: Trước khi bắt đầu bạn nên backup toàn bộ source hiện tại để tránh sảy ra rủi ro, và TieuCA sẽ không chịu trách nhiệm nhé.

Truy cập vào đường dẫn sau để mở: jannah/functions.php (Nên sửa bằng Notepad++)

Tìm:

defined( 'ABSPATH' ) || exit; // Exit if accessed directly

Thêm vào phía trên:

update_option( 'tie_token_19659550', '4bb2c2b3-c5adace3-ab679999-6136312f' );
update_option( 'tie_jannah_custom_code','4bb2c2b3-c5adace3-ab679999-6136312f' );
update_option( '_transient_timeout_tie_theme_news_19659550',1893456000);
update_option( '_transient_tie-plugins-data-jannah',true);
update_option( 'tie-data-jannah_timeout',1893456000);
update_option('_transient_timeout_tie-plugins-data-jannah',1893456000);
update_option('tie_ver_19659550','5.4.10');

Mở tiếp: jannah/framework/admin/framework-admin.php

Tìm và xoá function tie_get_latest_theme_data() từ dòng 842-1071 (áp dụng với v5.4.10), sau đó thêm lại:

function tie_get_latest_theme_data( $key = '', $token = false, $force_update = false, $update_files = false, $revoke = false ){
	$cached_data = '{
			"theme": 19659555,
			"message": [],
			"status": 1,
			"plugins": {
				"taqyeem": {
					"name": "Taqyeem",
					"slug": "taqyeem",
					"required": false,
					"version": "2.6.4",
					"force_deactivation": false
				},
				"taqyeem-buttons": {
					"name": "Taqyeem - Buttons Addon",
					"slug": "taqyeem-buttons",
					"required": false,
					"version": "1.2.0",
					"force_deactivation": false
				},
				"taqyeem-predefined": {
					"name": "Taqyeem - Predefined Criteria Addon",
					"slug": "taqyeem-predefined",
					"required": false,
					"version": "1.0.2",
					"force_deactivation": false
				},
				"jannah-extensions": {
					"name": "Jannah Extensions",
					"slug": "jannah-extensions",
					"required": false,
					"version": "1.0.13",
					"force_deactivation": false
				},
				"arqam-lite": {
					"name": "Arqam Lite",
					"slug": "arqam-lite",
					"required": false,
					"version": "1.0.8",
					"force_deactivation": false
				},
				"jannah-switcher": {
					"name": "Jannah Switcher",
					"slug": "jannah-switcher",
					"required": false,
					"version": "1.0.4",
					"force_deactivation": false
				},
				"jannah-optimization": {
					"name": "Jannah Speed Optimization",
					"slug": "jannah-optimization",
					"required": false,
					"version": "1.0.11",
					"force_deactivation": false
				},
				"jannah-autoload-posts": {
					"name": "Jannah Autoload Posts",
					"slug": "jannah-autoload-posts",
					"required": false,
					"version": "1.1.2",
					"force_deactivation": false
				},
				"wp-tiktok-feed": {
					"name": "TikTok Feed",
					"slug": "wp-tiktok-feed",
					"required": false
				},
				"tielabs-instagram": {
					"name": "Tielabs Instagram Feed",
					"slug": "tielabs-instagram",
					"required": false,
					"version": "1.0.2",
					"force_deactivation": false
				}
			},
			"demos": [
				{
					"name": "Main Demo",
					"desc": "### Required Plugins\r\n- WooCommerce: For the Shop section\r\n- BuddyPress: for the Community section.\r\n\r\n### Logo Info\r\n- Logo Font: Poppins\r\n",
					"url": "https://jannah.tielabs.com/demo",
					"img": "https://s3-us-west-2.amazonaws.com/tielabs/jannah/images/demos-screenshots/demo.jpg"
				},
				{
					"name": "Tech",
					"desc": "The Tech Demo - is an ideal solution for your technology, review and News website.\r\n\r\n### Required Plugins\r\n- Taqyeem: For the post reviews.\r\n\r\n### Logo\r\n- Logo Font: Montserrat\r\n",
					"url": "https://jannah.tielabs.com/tech",
					"img": "https://s3-us-west-2.amazonaws.com/tielabs/jannah/images/demos-screenshots/tech.jpg"
				},
				{
					"name": "Sport",
					"desc": "### Logo Info\r\n- Logo Font: Conthrax\r\n",
					"url": "https://jannah.tielabs.com/sport",
					"img": "https://s3-us-west-2.amazonaws.com/tielabs/jannah/images/demos-screenshots/sport.jpg"
				},
				{
					"name": "Auto",
					"desc": "### Required Plugins\r\n- WooCommerce: For the Shop section\r\n\r\n### Logo Info\r\n- Logo Font: Montserrat\r\n",
					"url": "https://jannah.tielabs.com/auto",
					"img": "https://s3-us-west-2.amazonaws.com/tielabs/jannah/images/demos-screenshots/auto.jpg"
				},
				{
					"name": "Creative",
					"desc": "### Logo Info\r\n- Logo Font: Myriad Pro\r\n",
					"url": "https://jannah.tielabs.com/creative",
					"img": "https://s3-us-west-2.amazonaws.com/tielabs/jannah/images/demos-screenshots/creative.jpg"
				},
				{
					"name": "Recipes & Tips",
					"desc": "### Logo Info\r\n- Logo Font: Arima Madurai\r\n",
					"url": "https://jannah.tielabs.com/foods",
					"img": "https://s3-us-west-2.amazonaws.com/tielabs/jannah/images/demos-screenshots/foods.jpg"
				},
				{
					"name": "Times",
					"desc": "### Logo Info\r\n- Logo Font: Old London\r\n",
					"url": "https://jannah.tielabs.com/times",
					"img": "https://s3-us-west-2.amazonaws.com/tielabs/jannah/images/demos-screenshots/times.jpg"
				},
				{
					"name": "Photography",
					"desc": "### Logo Info\r\n- Logo Font: Poppins\r\n",
					"url": "https://jannah.tielabs.com/photography",
					"img": "https://s3-us-west-2.amazonaws.com/tielabs/jannah/images/demos-screenshots/photography.jpg"
				},
				{
					"name": "Hotels",
					"desc": "### Required Plugins\r\n- Taqyeem: For the post reviews.\r\n\r\n### Logo Info\r\n- Logo Font: Cinzel Decorative\r\n",
					"url": "https://jannah.tielabs.com/hotels",
					"img": "https://s3-us-west-2.amazonaws.com/tielabs/jannah/images/demos-screenshots/hotels.jpg"
				},
				{
					"name": "Health",
					"desc": "### Required Plugins\r\n- Timetable and Event Schedule: For the Event Schedule section\r\n\r\n### Logo Info\r\n- Logo Font: Lato\r\n",
					"url": "https://jannah.tielabs.com/health",
					"img": "https://s3-us-west-2.amazonaws.com/tielabs/jannah/images/demos-screenshots/health.jpg"
				},
				{
					"name": "House",
					"desc": "### Required Plugins\r\n- WooCommerce: For the Shop section\r\n\r\n### Logo Info\r\n- Logo Font: Neris\r\n",
					"url": "https://jannah.tielabs.com/house",
					"img": "https://s3-us-west-2.amazonaws.com/tielabs/jannah/images/demos-screenshots/house.jpg"
				},
				{
					"name": "Videos",
					"desc": "### Logo Info\r\n- Logo Font: Black Rose\r\n",
					"url": "https://jannah.tielabs.com/videos",
					"img": "https://s3-us-west-2.amazonaws.com/tielabs/jannah/images/demos-screenshots/videos.jpg"
				},
				{
					"name": "Videos 2",
					"desc": "### Logo Info\r\n- Logo Font: Raleway\r\n",
					"url": "https://jannah.tielabs.com/videos-2",
					"img": "https://s3-us-west-2.amazonaws.com/tielabs/jannah/images/demos-screenshots/videos-2.jpg"
				},
				{
					"name": "Pets",
					"desc": "### Assets info\r\nThe footer background is from freepik.com and not included in the imported data.\r\n\r\n### Logo Info\r\n- Logo Font: Raleway\r\n",
					"url": "https://jannah.tielabs.com/pets",
					"img": "https://s3-us-west-2.amazonaws.com/tielabs/jannah/images/demos-screenshots/pets.jpg"
				},
				{
					"name": "Travel",
					"desc": "### Logo Info\r\n- Logo Font: BlacklightD\r\n",
					"url": "https://jannah.tielabs.com/travel",
					"img": "https://s3-us-west-2.amazonaws.com/tielabs/jannah/images/demos-screenshots/travel.jpg"
				},
				{
					"name": "Traveling",
					"desc": "### Logo Info\r\n- Logo Font: Montserrat and Playfair Display\r\n",
					"url": "https://jannah.tielabs.com/traveling",
					"img": "https://s3-us-west-2.amazonaws.com/tielabs/jannah/images/demos-screenshots/traveling.jpg"
				},
				{
					"name": "Science",
					"desc": "### Logo Info\r\n- Logo Font: Montserrat\r\n",
					"url": "https://jannah.tielabs.com/science",
					"img": "https://s3-us-west-2.amazonaws.com/tielabs/jannah/images/demos-screenshots/science.jpg"
				},
				{
					"name": "Personal Blog",
					"desc": "### Logo Info\r\n- Logo Font: Another shabby\r\n",
					"url": "https://jannah.tielabs.com/blog",
					"img": "https://s3-us-west-2.amazonaws.com/tielabs/jannah/images/demos-screenshots/blog.jpg"
				},
				{
					"name": "Minimal Blog",
					"desc": "### Required Plugins\r\n- ContactForm7: For the contact form.\r\n\r\n### Logo Info\r\n- Logo Font: Poppins\r\n",
					"url": "https://jannah.tielabs.com/minimal-blog",
					"img": "https://s3-us-west-2.amazonaws.com/tielabs/jannah/images/demos-screenshots/minimal-blog.jpg"
				},
				{
					"name": "City",
					"desc": "### Logo Info\r\n- Logo Font: Silent Reaction\r\n",
					"url": "https://jannah.tielabs.com/city",
					"img": "https://s3-us-west-2.amazonaws.com/tielabs/jannah/images/demos-screenshots/city.jpg"
				},
				{
					"name": "School",
					"desc": "### Assets info\r\nThe header and footer backgrounds are from freepik.com and not included in the imported data.\r\n\r\n### Logo Info\r\n- Logo Font: Neris\r\n",
					"url": "https://jannah.tielabs.com/school",
					"img": "https://s3-us-west-2.amazonaws.com/tielabs/jannah/images/demos-screenshots/school.jpg"
				},
				{
					"name": "Games",
					"desc": "### Required Plugins\r\n- [WooCommerce](https://wordpress.org/plugins/woocommerce/)\r\n- bbPress: for the Forum section.\r\n\r\n### Logo Info\r\n- Logo Font: Neris\r\n",
					"url": "https://jannah.tielabs.com/games",
					"img": "https://s3-us-west-2.amazonaws.com/tielabs/jannah/images/demos-screenshots/games.jpg"
				},
				{
					"name": "Geo",
					"desc": "### Logo Info\r\n- Logo Font: Intro\r\n",
					"url": "https://jannah.tielabs.com/geo",
					"img": "https://s3-us-west-2.amazonaws.com/tielabs/jannah/images/demos-screenshots/geo.jpg"
				},
				{
					"name": "Cryptocurrency",
					"desc": "### Required Plugins\r\n- [WP Ultimate Crypto](https://wordpress.org/plugins/wp-ultimate-crypto/)\r\n- [Cryptocurrency All-in-One](https://wordpress.org/plugins/cryptocurrency-prices/)\r\n- [WooCommerce](https://wordpress.org/plugins/woocommerce/)\r\n\r\n### Logo Info\r\n- Logo Font: Lato",
					"url": "https://jannah.tielabs.com/cryptocurrency",
					"img": "https://s3-us-west-2.amazonaws.com/tielabs/jannah/images/demos-screenshots/cryptocurrency.jpg"
				},
				{
					"name":"Salad Dash",
					"desc":"### Assets info\r\n- Header and Footer Background by [Freepik](https://www.freepik.com/free-vector/food-background-with-flat-design_2422082.htm)\r\n- Logo Icons: [Food Set 3](https://www.iconfinder.com/iconsets/food-set-3) by [BomSymbols](https://creativemarket.com/BomSymbols)\r\n\r\n### Logo Info\r\n- Logo Font: Oswald\r\n",
					"url":"https://jannah.tielabs.com/salad-dash",
					"img":"https://s3-us-west-2.amazonaws.com/tielabs/jannah/images/demos-screenshots/salad-dash.jpg"
				},
				{
					"name":"Fitness",
					"desc":"### Required Plugins\r\n- [Timetable and Event Schedule](https://wordpress.org/plugins/mp-timetable/): For the Event Schedule section\r\n- [WooCommerce](https://wordpress.org/plugins/woocommerce/)\r\n\r\n### Logo Info\r\n- Logo Font: Intro\r\n",
					"url":"https://jannah.tielabs.com/fitness",
					"img":"https://s3-us-west-2.amazonaws.com/tielabs/jannah/images/demos-screenshots/fitness.jpg"
				}
			],
			"buyer_id": "buyer_id",
			"user_id": "user_id",
			"customer_since": "2015-01-01T04:20:00+10:00",
			"supported_until": "2030-01-01T04:20:00+10:00"
		}';

	$cached_data = json_decode( $cached_data, true );

	$cached_data['version'] = wp_get_theme( get_option('template') )->version;

	$plugins_data = $cached_data['plugins'];
	unset( $cached_data['plugins'] );
	foreach ( $plugins_data as $plugin ) {
		$plugin['source'] = get_template_directory_uri() . "/plugins/{$plugin['slug']}.zip";
		$cached_data['plugins'][] = $plugin;
	}

	$demos_data = $cached_data['demos'];
	unset( $cached_data['demos'] );
	foreach ( $demos_data as $demo ) {
		$demo['xml']   = get_template_directory_uri() . "/demos/{$demo['name']}/demo-content-import-file.xml";
		$demo['settings'] = get_template_directory_uri() . "/demos/{$demo['name']}/demo-settings-import-file.json";
		$cached_data['demos'][] = $demo;
	}

	$cached_data['woocommerce_xml'] = get_template_directory_uri() . "/demos/demo-woocommerce-import-file.xml";

	if( ! empty( $key ) ){
		if( ! empty( $cached_data[ $key ] ) ){
			return $cached_data[ $key ];
		}
		return false;
	}

	return $cached_data;
}

Mở tiếp: jannah/framework/admin/classes/class-tielabs-verification.php

Tìm:

defined( 'ABSPATH' ) || exit; // Exit if accessed directly

Thêm vào dưới:

$token = '***********************************';
update_option( 'tie_token_'.TIELABS_THEME_ID, '***********************************' );

Tìm và xoá:

			add_action( 'admin_enqueue_scripts',     array( $this, 'load_notices' ) );

Lưu lại và F5 để tận hưởng thành quả.

welcome to jannah

Bạn sẽ thấy mình có thể import demo ngay và đã mất dòng thông báo yêu cầu activate theme Jannah lúc đầu.

Chúc bạn thành công nhé!

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
3 Góp ý
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Hoàng Tâm
Khách
Hoàng Tâm
2 năm trước

Ad cho mình xin theme Jannah với ạ

RockstarSEO
Khách
RockstarSEO
2 năm trước

This is quality content, it’s a gem! 

Minh
Khách
Minh
2 năm trước

ko thể import đc demo, nó báo lỗi ko kết nối đc server

3
0
Would love your thoughts, please comment.x