error: Alert: Content is protected !!
NVME SSD Hosting tốc độ cao

Quy định sử dụng

1. Quyền hạn và trách nhiệm của người sử dụng

A. Truy cập tới website

Bạn có trách nhiệm tự cung cấp tất cả phần cứng, phần mềm, số điện thoại hoặc các thiết bị liên lạc khác và/hoặc dịch vụ kết nối tới Internet và truy cập tới TieuCA.ME. Đồng thời có trách nhiệm trả mọi khoản phí truy cập Internet, phí điện thoại hoặc các khoản phí khác phát sinh trong quá trình kết nối Internet và truy cập tới website của chúng tôi.

B. Bạn chấp nhận

Bằng việc sử dụng, truy cập vào TieuCA.ME hoặc bất kỳ hình thức nào bao gồm cả nguồn cấp dữ liệu (Data Feed), bạn thể hiện bạn đồng ý với Điều Khoản này, Nguyên Tắc Cộng Đồng của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản này, Chính Sách Bảo Mật, Nguyên Tắc Cộng Đồng của TieuCA.ME bạn có quyền không sử dụng.

Mặc dù chúng tôi có thể tìm cách thông báo cho bạn khi có những thay đổi lớn trong các Điều Khoản này, nhưng bạn vẫn cần xem xét lại định kỳ các bản cập nhật gần nhất. TieuCA.ME có thể thay đổi, điều chỉnh để phù hợp theo quyền quyết định của riêng mình. Không có nội dung nào trong các Điều Khoản này được xem là trao bất kỳ các quyền hoặc lợi ích bên thứ ba nào.

2. Nội dung được phép và không

Nội dung tại TieuCA.ME chủ yếu là giới thiệu, chia sẻ và trao đổi các thồn tin về các sản phẩm công nghệ, tài chính mới trên thị trường. Tất cả những nội dung khác như (quảng cáo, rao vặt, bạo lực, khiêu dâm, tục tữu….) đều không được khuyến khích và có thể bị gỡ bỏ.

Doanh nghiệp, nhân viên công ty không được phép đăng nội dung, khuyến mại sản phẩm của công ty mình trên TieuCA.ME nhằm đảm bảo nội dung chia sẻ được khách quan.

Nội dung mục Thảo Luận bao gồm các kinh nghiệm, hướng dẫn, hỏi đáp từ cộng đồng. Những nội dung quảng cáo, spam có thể bị gỡ bỏ.

Phần bình luận của Website là công khai, bạn có thể để lại bất cứ cảm nhận, đánh giá của bản thân về bất kỳ nội dung nào trênTieuCA.ME. Tuy nhiên chúng tôi không ủng hộ việc kêu gọi tẩy chay, lừa đảo hoặc những từ ngữ kích động bạo lực, gây hiềm khích, phân biệt tôn giáo hay vùng miền…

3. Chấm dứt

Quyền duy nhất của bạn khi không thỏa mãn với mọi chính sách, nguyên tắc chỉ đạo hay hành động thực tiễn của website TieuCA.ME trong điều hành TieuCA.ME, hoặc mọi thay đổi về nội dung là dừng sự truy cập tới website TieuCA.ME.

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc tạm thời ngưng sự truy cập của bạn đến tất cả hay phần bất kỳ của website TieuCA.ME mà không thông báo với các hành động khi chúng tôi tin là vi phạm Điều khoản Thỏa thuận này hoặc vi phạm mọi chính sách hay nguyên tắc chỉ đạo mà website TieuCA.ME đã đưa ra, hoặc với các hành động khác mà chúng tôi tin là có hại đến website TieuCA.ME và những người sử dụng khác.

Website TieuCA.ME với đặc quyền riêng có thể đình chỉ sự hoạt động của nó và chấm dứt Điều khoản Thỏa thuận này mà không thông báo vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào theo đặc quyền của mình. Trong trường hợp chấm dứt, bạn không còn được phép truy cập đến website TieuCA.ME nữa, kể cả các vùng tương tác và các hạn chế của bạn về nội dung đươc tải xuống từ TieuCA.ME, cũng như những từ chối về quyền lợi và các giới hạn về các trách nhiệm pháp lý được nêu ra trong thỏa thuận này, vẫn còn giá trị.

Chúng tôi có quyền có quyền gỡ bỏ những nội dung do tài khoản của bạn đăng tải nếu nội dung đó vi phạm Điều Khoản và Nguyên Tắc Cộng Đồng.