error: Alert: Content is protected !!
NVME SSD Hosting tốc độ cao

Tổng Hợp Link Download Microsoft Office 2013-2016-2019-365 Retai Chính Chủ

13
4.8/5 - (6 bình chọn)

Các bạn có thể google ra rất nhiều link download Microsoft Office, tuy nhiên không có gì đảm bảo link đó là “sạch” cả.

Đó chính là lý do mình chia sẽ đến các bạn link download Microsoft Office 2013-2016-2019-365 Retai chính chủ từ Microsoft.

  • Do có rất nhiều phiên bản, để giúp bạn thuận tiện hơn hãy sử dụng mục lục bên dưới, hay sử dụng tính năng tìm kiếm Ctrl + F trên trình duyệt.
  • Mọi thắc mắc, đóng góp các bạn hãy để lại bình luận nhé.

office 365

Link cài đặt ONLINE của Office 365 Retail

1/ Office 365 Home Premium

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupO365HomePremRetail.x64.en-us.exe

+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupO365HomePremRetail.x86.en-us.exe

2/ Office 365 Business

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupO365BusinessRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupO365BusinessRetail.x86.en-us.exe

3/ Office 365 Pro Plus Retail

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupO365ProPlusRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupO365ProPlusRetail.x86.en-us.exe

Link cài đặt ONLINE của Office 2019 Retail

1/ ProPlus

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupProPlus2019Retail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupProPlus2019Retail.x86.en-us.exe

2/ HomeStudent

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupHomeStudent2019Retail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupHomeStudent2019Retail.x86.en-us.exe

3/ HomeBusiness

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupHomeBusiness2019Retail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupHomeBusiness2019Retail.x86.en-us.exe

4/ Professional

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupProfessional2019Retail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupProfessional2019Retail.x86.en-us.exe

Link cài đặt ONLINE riêng lẻ trong bộ Office 2019

1/ Word

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupWord2019Retail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupWord2019Retail.x86.en-us.exe

2/ Excel

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupExcel2019Retail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupExcel2019Retail.x86.en-us.exe

3/ PowerPoint

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupPowerPoint2019Retail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupPowerPoint2019Retail.x86.en-us.exe

4/ Access

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupAccess2019Retail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupAccess2019Retail.x86.en-us.exe

Link cài đặt ONLINE của Office 2016 Retail

1/ ProPlus

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupProPlusRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupProPlusRetail.x86.en-us.exe

2/ HomeStudent

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupHomeStudentRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupHomeStudentRetail.x86.en-us.exe

3/ HomeBusiness

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupHomeBusinessRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupHomeBusinessRetail.x86.en-us.exe

4/ Professional

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupProfessionalRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupProfessionalRetail.x86.en-us.exe

Link cài đặt ONLINE riêng lẻ trong bộ Office 2016

1/ Word

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupWordRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupWordRetail.x86.en-us.exe

2/ Excel

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupExcelRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupExcelRetail.x86.en-us.exe

3/ PowerPoint

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupPowerPointRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupPowerPointRetail.x86.en-us.exe

4/ Access

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupAccessRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupAccessRetail.x86.en-us.exe

Link cài đặt ONLINE của Office 2013 Retail

1/ ProPlus

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/39168D7E-077B-48E7-872C-B232C3E72675/Office/Data/SetupProPlusRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/39168D7E-077B-48E7-872C-B232C3E72675/Office/Data/SetupProPlusRetail.x86.en-us.exe

2/ HomeStudent

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/39168D7E-077B-48E7-872C-B232C3E72675/Office/Data/SetupHomeStudentRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/39168D7E-077B-48E7-872C-B232C3E72675/Office/Data/SetupHomeStudentRetail.x86.en-us.exe

3/ HomeBusiness

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/39168D7E-077B-48E7-872C-B232C3E72675/Office/Data/SetupHomeBusinessRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/39168D7E-077B-48E7-872C-B232C3E72675/Office/Data/SetupHomeBusinessRetail.x86.en-us.exe

4/ Professional

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/39168D7E-077B-48E7-872C-B232C3E72675/Office/Data/SetupProfessionalRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/39168D7E-077B-48E7-872C-B232C3E72675/Office/Data/SetupProfessionalRetail.x86.en-us.exe

Link cài đặt ONLINE riêng lẻ trong bộ Office 2013

1/ Word 2013 download

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/39168D7E-077B-48E7-872C-B232C3E72675/Office/Data/SetupWordRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/39168D7E-077B-48E7-872C-B232C3E72675/Office/Data/SetupWordRetail.x86.en-us.exe

2/ Excel

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/39168D7E-077B-48E7-872C-B232C3E72675/Office/Data/SetupExcelRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/39168D7E-077B-48E7-872C-B232C3E72675/Office/Data/SetupExcelRetail.x86.en-us.exe

3/ PowerPoint

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/39168D7E-077B-48E7-872C-B232C3E72675/Office/Data/SetupPowerPointRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/39168D7E-077B-48E7-872C-B232C3E72675/Office/Data/SetupPowerPointRetail.x86.en-us.exe

4/ Access

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/39168D7E-077B-48E7-872C-B232C3E72675/Office/Data/SetupAccessRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/39168D7E-077B-48E7-872C-B232C3E72675/Office/Data/SetupAccessRetail.x86.en-us.exe

Link cài đặt ONLINE cho Visio và Project Retail 2013

1/ Project Pro

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/39168D7E-077B-48E7-872C-B232C3E72675/Office/Data/SetupProjectProRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/39168D7E-077B-48E7-872C-B232C3E72675/Office/Data/SetupProjectProRetail.x86.en-us.exe

2/ Project Standard

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/39168D7E-077B-48E7-872C-B232C3E72675/Office/Data/SetupProjectStdRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/39168D7E-077B-48E7-872C-B232C3E72675/Office/Data/SetupProjectStdRetail.x86.en-us.exe

3/ Visio Pro

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/39168D7E-077B-48E7-872C-B232C3E72675/Office/Data/SetupVisioProRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/39168D7E-077B-48E7-872C-B232C3E72675/Office/Data/SetupVisioProRetail.x86.en-us.exe

4/ Visio Standard

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/39168D7E-077B-48E7-872C-B232C3E72675/Office/Data/SetupVisioStdRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/39168D7E-077B-48E7-872C-B232C3E72675/Office/Data/SetupVisioStdRetail.x86.en-us.exe

Link cài đặt ONLINE cho Visio và Project Retail 2016

1/ Project Pro

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupProjectProRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupProjectProRetail.x86.en-us.exe

2/ Project Standard

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupProjectStdRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupProjectStdRetail.x86.en-us.exe

3/ Visio Pro

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupVisioProRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupVisioProRetail.x86.en-us.exe

4/ Visio Standard

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupVisioStdRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupVisioStdRetail.x86.en-us.exe

Link cài đặt ONLINE cho Visio và Project Retail 2019

1/ Project Pro

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupProjectPro2019Retail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupProjectPro2019Retail.x86.en-us.exe

2/ Project Standard

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupProjectStd2019Retail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupProjectStd2019Retail.x86.en-us.exe

3/ Visio Pro

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupVisioPro2019Retail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupVisioPro2019Retail.x86.en-us.exe

4/ Visio Standard

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupVisioStd2019Retail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupVisioStd2019Retail.x86.en-us.exe

Link   download file ISO cài đặt Office 2013-2016-2019-365

Word Excel PowerPoint 2019 download Retail

https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/en-us/Word2019Retail.img
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/en-us/Excel2019Retail.img
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/en-us/PowerPoint2019Retail.img

Word Excel PowerPoint 2016 download Retail

https://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/WordRetail.img
https://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/ExcelRetail.img
https://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/PowerPointRetail.img

Excel PowerPoint Word 2013 download Retail

https://officecdn.microsoft.com/db/39168D7E-077B-48E7-872C-B232C3E72675/media/en-US/WordRetail.img
https://officecdn.microsoft.com/db/39168D7E-077B-48E7-872C-B232C3E72675/media/en-US/ExcelRetail.img
https://officecdn.microsoft.com/db/39168D7E-077B-48E7-872C-B232C3E72675/media/en-US/PowerPointRetail.img

VISO-PROJECT-OFFICE 2013-2016-2019-365 Pro Plus Retail

Chú ý: Nếu bạn tải tiếng Việt thì thay “en-us” bằng “vi-vn” trong link dưới là được.

1/ Link tải trực tiếp Office 2016 Pro Plus Retail

https://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/ProPlusRetail.img

2/ Link tải trực tiếp Office 365 Pro Plus Retail

https://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/O365ProPlusRetail.img

3/ Link tải trực tiếp Office 2013 Pro Retail

https://officecdn.microsoft.com/db/39168D7E-077B-48E7-872C-B232C3E72675/media/en-US/ProfessionalRetail.img

4/ Link tải trực tiếp Office 2019 Pro Plus Retail

https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/en-us/ProPlus2019Retail.img

5/ Link tải trực tiếp Office 2016 Project Pro Retail

https://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/ProjectProRetail.img

6/ Link tải trực tiếp Office 2016 Viso Pro Retail

https://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/VisioProRetail.img

7/Link tải trực tiếp Office 2019 Viso Pro Retail 

https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/en-us/VisioPro2019Retail.img

8/Link tải trực tiếp Office 2019 Project Pro Retail

https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/en-us/ProjectPro2019Retail.img

9/Link tải trực tiếp Visio Pro Retail 2013

https://officecdn.microsoft.com/db/39168D7E-077B-48E7-872C-B232C3E72675/media/en-US/VisioProRetail.img

10/Link tải trực tiếp ProjectProRetail 2013

https://officecdn.microsoft.com/db/39168D7E-077B-48E7-872C-B232C3E72675/media/en-US/ProjectProRetail.img

Tóm lại

Hi vọng bài viết này giúp bạn có được bộ cài đặt Office sạch sẽ và dễ dàng. Mọi thắc mắc và đóng góp ý kiến vui lòng để lại phần bình luận. Mình sẽ trả lời các bạn trong vòng 72h.

Nguồn VN-Z

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x