error: Alert: Content is protected !!
NVME SSD Hosting tốc độ cao

Share & Download Theme Flatsome 3.17.7 có key bản quyền mới nhất + Full Demo

19
4.5/5 - (11 bình chọn)

Flatsome là một trong những theme tốt nhất cho các Thương mại điện tử bởi những tính năng ưu việt. Theme Flatsome có những công cụ cần thiết để tạo những trang web chạy nhanh và chất lượng nhất, qua đó tạo cảm giác thân thiện, thoải mái cho khách hàng của bạn mỗi khi truy cập.

Share & Download Theme Flatsome
Share & Download Theme Flatsome

Ưu điểm của Theme Flatsome:

 • Code cực clean, mình có viết thêm 1 số chức năng nên đọc sâu trong code và nhận thấy nhà phát triển viết rất rõ ràng.
 • Có document sáng, chủ yếu là hướng dẫn người mới sử dụng.
 • Rất dễ tùy biến (với 1 chút CSS/JS bạn có thể sửa gần như là mọi thứ) về giao diện với trình UX Builder bá đạo của Flatsome.
 • Có nhiều giao diện mẫu để import demo, có luôn cả kho element dựng sẵn qua chức năng Flatsome Studio.
 • Chuẩn SEO, tốc độ load nhanh,…
 • Tối ưu hóa cho mobile, vừa thêm cái vụ Sticky nút Add to Cart trên mobile rất hay.
 • Chỉnh sửa Header trên Flatsome phải gọi là bá cháy, nó tiện và dễ dàng chỉ với thao tác Drag and Drop. Hỗ trợ nâng cao qua thẻ
 • HTML tùy chỉnh hoặc custom Block

Tham khảo thêmShare Theme REHub bản quyền Full Package update mới nhất

Các tính năng cao cấp khác của Theme Flatsome:

 • Unlimited Header Options, cho phép bạn thoải mái tạo bất kì mẫu Header nào mà mình muốn.
 • Drag & Drop Header Builder, tính năng kéo thả giúp bạn tạo những đề mục trên website của mình đơn giản hơn bao giờ hết
 • Banner Focus Point, một tính năng mới giúp bạn tạo highlight trong mọi bức ảnh, đây là một trong những tính năng hay nhất mà bạn không muốn bỏ qua.
 • Built-in Slider & Banner System, cho phép bạn tạo những mục sliders tuyệt đẹp trong website của mình, và bạn cũng không cần phải dùng plugin phân chia slider như trước kia nữa.
 • Smart Image Lazy Loading, một tính năng giúp tối ưu hóa tốc độ khi tải trang, giảm thời gian load hình ảnh của người dùng.
 • Full Typography Control, cho phép bạn tùy chỉnh mọi kích cỡ và font chữ trên website của mình
 • Built-in Live Search, cho phép người dùng tìm kiếm sản phẩm, từ khóa hoặc danh mục ngay lập tức

Tải về của Theme Flatsome 3.17.7 mới nhất

Kích hoạt Theme Flatsome 3.17.7

Dán đoạn này vào cuối file /wp-content/themes/flatsome/functions.php

update_option( 'flatsome_wup_purchase_code', '846b8d75-85b3-4b3e-976c-2e29d386339d' );
update_option( 'flatsome_wup_supported_until', '01.01.2050' );
update_option( 'flatsome_wup_buyer', 'Licensed' );
update_option( 'flatsome_wup_sold_at', time() );
delete_option( 'flatsome_wup_errors');
delete_option( 'flatsome_wupdates');
add_action('admin_head', 'custom_css_backend');
function custom_css_backend() {
	echo '<style>#flatsome-notice {display: none;}</style>';
}

KEY kích hoạt

c173b5f9-c7a7-4f30-83be-90e22de44f0d

8f93cd51-5246-4505-9228-9a4137e6ec00

Lưu ý: KEY trên là key đã hết hạn, tuy nhiên bạn vẫn có thể sử dụng nó để mở tính năng Flatsome Studio
Change log Flatsome 3.17
Change log Flatsome 3.17

Change log

--- 3.17.7 ---
NEW: WooCommerce 8.1 compatibility.

ENHANCEMENT: Body overflow prevention.
ENHANCEMENT: Don't lazy-load images with high fetch priority.

FIXED: Attach post when uploading images in UX Builder.
FIXED: Copy as Shortcode on custom product page product elements.
FIXED: Don't auto play sliders on mobile after scrolling if not enabled.
FIXED: Don't redirect to product when clicking on swatches in UX Builder.
FIXED: Image lazy-loading failed in some cases on WordPress 6.3.
FIXED: Non-bullet styled list item indentation in UX Block menu dropdown.
FIXED: Removed padding on text with color inside square and circle Text Box elements.
FIXED: Responsive Stack gap with "0" as value.

CHANGED: Disabled ajax add to cart on composite products.

UPDATED: Language files.

--- 3.17.6 ---
This release contains an enhanced security measure. We recommend updating your sites promptly for optimal protection.
--- 3.17.5 ---
FIXED: Resolved an issue where the header cart item element was not updating in some cases.
FIXED: Toggling of sticky-hide-on-scroll active class.
FIXED: Banner zoom long hover style.
--- 3.17.4 ---
NEW: WooCommerce 7.9 compatibility.

ENHANCEMENT: Improved WCML multi-currency support.

FIXED: Google map Pegman & buttons placement.
FIXED: Live search not showing results in some cases.
FIXED: Sticky section on mobile.

CHANGED: Copy as Shortcode: replaced navigator API with a prompt for reliability.

UPDATED: Language files.
--- 3.17.3 ---
FIXED: Scroll-to link with full URLs not navigating in some cases.
FIXED: Icons alignment in the admin menu dropdown.
FIXED: Apply Coupon button color.

UPDATED: Language files.
--- 3.17.2 ---
NEW: WooCommerce 7.8 compatibility.

UPDATED: Google Fonts list.
UPDATED: Language files.
--- 3.17.1 ---
NEW: Lottie link options.
NEW: Swatches/product: Disable deselect option.

ENHANCEMENT: Improved no menu assigned message in Vertical Menu.
ENHANCEMENT: Various CSS improvements.

FIXED: Catalog sidebar sticky mode option visibility.
FIXED: flatsome-header-sticky event triggered more than once.
FIXED: Left and right bounce in animations didn't start in some cases.
FIXED: PHP 8.1 deprecated warning.
FIXED: Scroll-to with numbers only.
FIXED: Scroll-to with special chars.
FIXED: Single product pricing currency in Safari.
FIXED: Swatches/shop: text-right alignment.
FIXED: WP Rocket integration script version.

UPDATED: Language files.

DEV: Added flatsome_admin_menu_items_enabled filter.
--- 3.17.0 ---
NEW: Lottie Element (Bodymovin), a powerful and flexible way to integrate Lottie animations.
NEW: AJAX add to cart buttons on single product page & quick view (optional).
NEW: Lazy load Instagram feeds (optional).
NEW: Header element Secondary Menu.
NEW: Implemented native CSS-based sticky columns for enhanced performance.
NEW: Integrated dynamic per-page load offset calculation for optimized scroll-to experience.
NEW: Sticky sidebar/column mode option.
NEW: Swatches/shop: Reset limited swatches option.
NEW: Auto open & scroll to accordion item per URL hash.
NEW: Auto-scroll to tab per URL hash.
NEW: Slider: Responsive slide width.
NEW: Refactored follow links for enhanced customization, addition, and reordering capabilities.
NEW: Refactored share links for enhanced customization, addition, and reordering capabilities.
NEW: Refactored sticky column JavaScript (enhanced & developed in-house).
NEW: Lottie Path: Set the source path or upload a file for your Lottie animation.
NEW: Lottie Animation Speed: Adjust the animation speed to suit your needs.
NEW: Lottie Autoplay: Toggle autoplay for your Lottie animations.
NEW: Lottie Mouse behavior: Set the animation behavior on mouse events.
NEW: Lottie Triggers: Choose from multiple trigger options for your animations: none, on hover, on click, or on scroll.
NEW: Lottie Start at X% Viewport (scroll): Define the animation start point based on the viewport percentage when scrolling.
NEW: Lottie Finish at X% Viewport (scroll): Define the animation end point based on the viewport percentage when scrolling.
NEW: Lottie Play in Reverse: Enable playing the animation in reverse.
NEW: Lottie Start Animation at X%: Set the starting point of the animation.
NEW: Lottie End Animation at X%: Set the ending point of the animation.
NEW: Lottie Player Controls: Provide users with built-in player controls for the Lottie animations.
NEW: Added 'Offset Type' option on scroll-to.
NEW: Added 'Offset Value' option for customizing scroll-to value.
NEW: Yoast & Rank Math: make primary term active category in WooCommerce widget.

ENHANCEMENT: Centering the canvas in UX Builder.
ENHANCEMENT: Combined post date and author into a single string for translation purposes.
ENHANCEMENT: Improved customizer sortable enabled/disabled state style.
ENHANCEMENT: Improved various translation strings.
ENHANCEMENT: Infinite scrolling in conjunction with Facet WP.
ENHANCEMENT: Menu link element can now use mailto:, sms:, ... protocol links.
ENHANCEMENT: Replaced jQuery waypoint with a more efficient method for better performance.
ENHANCEMENT: Separated blog post shortcode links to image and title.
ENHANCEMENT: Scroll hierarchy when dragging over it in UX Builder.
ENHANCEMENT: Swatch flex spacing & added size variables.
ENHANCEMENT: UX Blocks: Hide from nav menus selection.
ENHANCEMENT: Various CSS improvements.

FIXED: Attach events to duplicated elements in UX Builder.
FIXED: Edit with UX Builder button in Gutenberg not visible in some cases.
FIXED: Focus duplicated element correctly in UX Builder.
FIXED: Sorting multi select controls in UX Builder.
FIXED: Multi select controls showing all terms or tags in UX Builder in some cases.
FIXED: Issue where the $.block overlay was appearing over the header in some cases.
FIXED: Mobile logo left positioning in conjunction with desktop center logo positioning.
FIXED: Portfolio tag breadcrumbs going outside of the container.
FIXED: Potential XSS within UX Builder.
FIXED: Prevent native drag on elements in UX Builder.
FIXED: Refined scroll-to positioning for WooCommerce notices (e.g., on the checkout page) for a better user experience.
FIXED: Replaced WooCommerce deprecated methods.
FIXED: Search lightbox and shortcode button dimensions on mobile.
FIXED: Tabs: Lazy load issue in other than the first tab with animated content element.
FIXED: Blog posts href on button element.
FIXED: Unknown format specifier on tab title in some cases.
FIXED: WordPress 6.2 deprecations.

UPDATED: Google Fonts list.
UPDATED: Language files.

DEV: Added flatsome_follow_links filter.
DEV: Added flatsome_share_links filter.
DEV: Added flatsome_shortcode_${tag}_social_links filter.
DEV: Deprecated flatsome_swatches() in favor of swatches().
DEV: Updated Tooltipster to 4.2.8 + migrate.

Note: Minimum required WooCommerce version 4.7.0.
Note: Minimum required WP version 5.4.0.

--- 3.16.8 ---
NEW: Support for Instagram access tokens (Instagram Basic Display).
NEW: Select connected Instagram account from select list in UX Builder.

CHANGED: Remove old Instagram scrape method.

--- 3.16.7 ---
FIXED: Issue with quantity buttons on cart not functioning after updating cart on WooCommerce 7.5.

— 3.16.6 —
NEW: WooCommerce 7.4 compatibility.
NEW: Updated Google Fonts list.

ENHANCEMENT: Added localization admin info panel.

FIXED: Integration of woocommerce-tm-extra-product did not load due to class name change.
FIXED: PHP warning in class-wc-product-data-fields.php undefined array key 0.
FIXED: Compatibility issue with YITH WooCommerce Wishlist and UX Builder.
FIXED: Warning in the block editor when the “UX Builder content” block is rendered.
FIXED: Google Maps API deprecated message.

— 3.16.5 —
NEW: WooCommerce 7.3 compatibility.
NEW: Updated Google Fonts list.

FIXED: Cart count was added to the shop icon globally in some cases (fragments).
FIXED: Editing checkout page in UX Builder if cart is empty.

— 3.16.4 —
NEW: WooCommerce 7.2.1 compatibility.

— 3.16.3 —
NEW: WooCommerce 7.2 compatibility.

ENHANCEMENT: Improved WPML configuration.

FIXED: Viewport accessibility user scalable.
FIXED: Team Members: overlay & shade style not rendering shortcodes in content.
FIXED: Interruption on external product button link navigation if Vimeo or youtube was linked.
FIXED: Background video not auto-playing in some cases.
FIXED: Various typos.

DEV: Recommended PHP version 8.0 or higher.

— 3.16.2 —
NEW: WooCommerce 7.0.1 compatibility.

FIXED: Copy as Shortcode on Safari.
FIXED: Issues with searchable select options in UX Builder.
FIXED: Renamed option: Disable Google Fonts → Disable Fonts.

— 3.16.1 —
FIXED: Toggle tabs in sub menus.
FIXED: JavaScript error in Safari on iOS 13 and below.
FIXED: Standard font-family incorrect CSS value output.
FIXED: Font inherit & initial setting CSS value output.
FIXED: Font styles CSS was generated, if fonts where disabled.
FIXED: UX Builder: Set map latitude and longitude values correctly.
FIXED: Shop sidebar flickering (sticky sidebar in combination with infinite loading).
FIXED: The variation gallery only showed the parent product image if the variation has no images.
FIXED: PHP Notice: Trying to access array offset on value of type bool in single-product/product-image-vertical.php.
FIXED: Prevented notices being displayed for a split second in flatsome admin panels.

Note: Console will now notify if reduced motion is enabled on your OS.

— 3.16.0 (15.09.22) —
NEW: WooCommerce 6.9 compatibility.
NEW: Product additional variation images.
NEW: Product gallery grid layouts (stacked).
NEW: UX Builder: Resize handle for banner height.
NEW: UX Builder: Copy as shortcode element context menu item.
NEW: UX Builder: Show all registered image sizes.
NEW: UX Builder: Responsive max width for column.
NEW: Google Fonts served locally instead of CDN. (location: wp-content/fonts/)
NEW: Option to serve Google Fonts from CDN.
NEW: Option to enable or disable sale bubble.
NEW: Option to show product review count in catalog.
NEW: Option to disable single blog post category.
NEW: Option to disable single blog post title.
NEW: Status panel (environment, template overrides, …).
NEW: Status overview widget.
NEW: Fade-in hover style in element text options.
NEW: Backup and Import: Delete options backup button.
NEW: Swatches: Display value on swatch hover on single product page.
NEW: Swatches: Option to make out-of-stock items inactive.
NEW: Include/exclude out of stock products in Product Flip element.
NEW: Blog posts: filter by multiple post tags.
NEW: Products: filter by multiple product tags.
NEW: Products flipbook: tag filtering.
NEW: Products element order by price.
NEW: Image: Title attribute option.
NEW: Vertical menu opener color option.
NEW: Vertical menu fly-out width option.
NEW: Vertical menu fly-out nav divider option.
NEW: Vertical menu fly-out nav height option.
NEW: Vertical menu fly-out nav color option.
NEW: Vertical menu fly-out nav color:hover option.
NEW: Vertical menu fly-out nav bg color:hover option.
NEW: All in One SEO breadcrumb integration.
NEW: SEOPress PRO breadcrumb integration.

ENHANCEMENT: Reduced CSS by 20%.
ENHANCEMENT: UX Builder: Scrub inputs vertically.
ENHANCEMENT: UX Builder: Improved paste values in inputs.
ENHANCEMENT: UX Builder: Improved responsiveness of scrub inputs.
ENHANCEMENT: UX Builder: Improved resizing of text boxes.
ENHANCEMENT: UX Builder: Reduced navigation animations.
ENHANCEMENT: UX Builder: Removed some interaction appending to browser history.
ENHANCEMENT: Disable some animations when “Reduced motion” is enabled for better accessibility.
ENHANCEMENT: Render open accordion on the server.
ENHANCEMENT: Disabled sticky add to cart on stacked layouts.
ENHANCEMENT: Swatches: Catalog picture tag support.
ENHANCEMENT: Swatches: Ensure variation image on inactive variations.
ENHANCEMENT: Swatches: Disable initially out of stock.
ENHANCEMENT: Improved scrolling performance.
ENHANCEMENT: Improved cache busting compatibility on chunk files.
ENHANCEMENT: Improved tabs accessibility.
ENHANCEMENT: Improved button accessibility.
ENHANCEMENT: Improved accordions accessibility.
ENHANCEMENT: Removed active filter title on the filter button.
ENHANCEMENT: Outline the focused element when pressing the tab key.
ENHANCEMENT: Improved keyboard usage with the main menu.
ENHANCEMENT: Improved WPML configuration.
ENHANCEMENT: Various CSS improvements.

FIXED: PHP Error: must be of type array, string given in ux_instagram_feed.php in some cases.
FIXED: Incorrect google CDN link in combination with ‘default Browser Font-Family'.
FIXED: Synchronous DOM mutation listener to a ‘DOMNodeInserted' event violation.
FIXED: UX Builder: Re-play animations after moving element to another container.
FIXED: UX Builder: Don't server-side render element after moving to another container.
FIXED: UX Builder: Plugin compatibility issues when editing draft posts.
FIXED: UX Builder: Keep scrubbing when the pointer enters the canvas.
FIXED: UX Builder: Prevent native drag on anchor HTML elements.
FIXED: Resume autoplaying slider on touch devices when touching outside.
FIXED: Exiting full-screen mp4 video navigated the browser back on iOS.
FIXED: PHP notice: undefined offset on menu items class in some cases.
FIXED: Catalog swatches with non ASCII (f.ex: Arabic) attribute slugs.
FIXED: Backslash in Advanced → Custom CSS fields should now be kept.
FIXED: WooCommerce One Page Checkout quantity compatibility.
FIXED: Sticky column when inner height dynamically changed.
FIXED: Italic font variant style did not apply italic.
FIXED: Improved bfcache support on Chrome and Firefox.
FIXED: Backup option double description.

DEV: Updated FB graph API to v14.0.
DEV: Updated devbridgeAutocomplete to 1.4.11.
DEV: Added flatsome_loop_review_count_html filter.
DEV: Added flatsome_icon filter.
DEV: Added flatsome_single_product_thumbnails_classes filter.
DEV: Added flatsome_single_product_thumbnails_render_without_attachments filter.

Note: add_action( ‘wp_head', ‘flatsome_prefetch_scripts', 5 ); changed to add_filter( ‘wp_resource_hints', ‘flatsome_prefetch_scripts', 10, 2 );
Note: UX Builder: To scrub and input value (margin, padding, …) press the mouse key down upon an input, then move the mouse.
Note: Dropping support for IE (new features are no longer tested and are not guaranteed to function optimally for this browser)

— 3.15.7 (14.07.22) —
FIXED: Slider dragging & scrolling on iOS 15+.
FIXED: Lazy load not working properly in some cases on Safari.

ENHANCEMENT: Improved Bootstrap compatibility.

— 3.15.6 (14.06.22) —
FIXED: WordPress 6.0 CSS conflict.
FIXED: Element style (padding, margin,..) not applying when column is made sticky.

— 3.15.5 —
FIXED: Integration options showed up in Updates tab options.
FIXED: Backup Options increasing wp_options table size when used more than once.
FIXED: PHP notice if no image is set on UX Image attribute.
FIXED: Plugin path issue in Setup Wizard on Amazon Lightsail (bitnami).
FIXED: Pages on the search result page if WooCommerce is not active.
FIXED: WooCommerce Attribute Filter Widget overflow issue.

ENHANCEMENT: PNG support for lightbox images.
ENHANCEMENT: Improved toggle button accessibility.

— 3.15.4 —
NEW: Release channel option (stable/beta).

FIXED: Updated unannounced change of form login text string.
FIXED: PHP notice if no color is set on UX Color attribute.
FIXED: Swatches label center and right alignment on single product.
FIXED: Related product title indent with an increased site container width.
FIXED: Clear cart after payment on simple and focused templates in some cases.
FIXED: Missing return value in swatch preview column content filter.
FIXED: Product box swatch selected variation image in off-canvas.
FIXED: Lightbox tall images intersecting with the viewport.
FIXED: Builder: WCML custom product featured image reset.
FIXED: Typo in Flatsome registration admin notice string.
FIXED: Scroll to in combination with hidden sliders.
FIXED: Equalize product box in off-canvas.

ENHANCEMENT: Vertical Menu dropdown now responds to Container width & Full width menu item design.

Note: Beta pre releases will from now on now be presented in the WP update panel if enabled. Betas are the
versions of choice for testers in preparation for a theme release. They provide a short-term-stable point
to report bugs against. Grab these to make sure the upcoming release works well on your infrastructure.

— 3.15.3 —
NEW: WooCommerce 6.1 compatibility.

ENHANCEMENT: Auto height for custom-sized vertical menu dropdowns.

FIXED: Open correct image in galleries.
FIXED: Open correct video with multiple video buttons.
FIXED: Toggle accordions when clicking on arrow.
FIXED: Site logo src=(unknown) if logo was not used pre 3.15.
FIXED: Product gallery thumbnail slider arrows for 5 thumbs.
FIXED: Swatches cache when an attribute is updated.
FIXED: Various RTL improvements.

— 3.15.2 —
FIXED: Script file naming compatibility on some servers.
FIXED: Yoast integration options did not show (due to Yoast codebase changes).
FIXED: Slider with parallax enabled.
FIXED: Sidebar sub menu toggle.
FIXED: Page loader logo size.

ENHANCEMENT: Improved WP Rocket compatibility.

Note: Please remember to clear all cache and minification after updating.

— 3.15.1 —
FIXED: Banner responsive values.
FIXED: Use the correct logo URL.
FIXED: Lightbox auto open.
FIXED: Lightbox gallery (combined page gallery).
FIXED: Logo size on simple and focused checkout style.

ENHANCEMENT: Prevent hotspot opening quick view in builder.

— 3.15 —
NEW: Core JavaScript file is now only 56kb (16kb gzipped).
NEW: WooCommerce 6.0 compatibility.
NEW: Header vertical menu element.
NEW: Shape dividers (SVG graphic shapes).
NEW: Improved JS performance (lazy load reduced core modules).
NEW: Header vertical menu enable/disable icon option.
NEW: Header vertical menu height & width.
NEW: Header vertical menu tagline & text options.
NEW: Header vertical menu color & bg color options.
NEW: Header vertical menu fly-out keep open option.
NEW: Header vertical menu fly-out shadow option.
NEW: Header vertical menu fly-out color & bg color options.
NEW: Custom logo link option.
NEW: Sidebar top content option.
NEW: Sidebar tabs option.
NEW: Sidebar tabs text option.
NEW: Builder: Open tabs on hover option.
NEW: Builder: Shape divider color.
NEW: Builder: Shape divider height & width.
NEW: Builder: Shape divider flip option.
NEW: Builder: Shape divider to-front option.
NEW: Paysera and Revolut payment icon.

ENHANCEMENT: Added layout ID and scope classes to custom product page wrapper.
ENHANCEMENT: Set correct alpha for header background color.
ENHANCEMENT: Checkmark swatches in widget items on hover.
ENHANCEMENT: Builder: Hardened security.
ENHANCEMENT: Various CSS improvements.

FIXED: Builder: Render empty paragraphs.
FIXED: Builder: Initial value for conditional options.
FIXED: Open UX Builder correctly on wordpress.com.
FIXED: Set correct site logo width and height attributes.
FIXED: Navigation dropdown display under active menu item.
FIXED: Products: Ensure visibility for custom ID's on other styles than the default.
FIXED: Builder: Custom product reviews selection and sorting in hierarchy panel when empty.
FIXED: Container and full-width dropdown position on the very last menu item on the right.
FIXED: Sticky add to cart is now default disabled on composite product types.
FIXED: Container width dropdown when the main header is hidden when sticky.
FIXED: WooCommerce account page before and after navigation hooks.
FIXED: Terms and conditions lightbox content formatting.
FIXED: Customizer color picker palette styling in RTL.
FIXED: Products: PHP notice on an non existing tag.
FIXED: Various CSS improvements.

DEV: Added woocommerce_gallery_image_html_attachment_image_params filter.
DEV: Added flatsome_show_block_edit_tooltip filter.
DEV: Added flatsome_swatches_box_attribute filter.
DEV: Added flatsome_before_sidebar_menu action.
DEV: Added flatsome_before_sidebar_menu_elements action.
DEV: Added flatsome_after_sidebar_menu_elements action.
DEV: Added flatsome_after_sidebar_menu action.
DEV: Updated Angular.

Note: Minimum required WooCommerce version 4.4.0.

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
11 Góp ý
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Tuyệt Vời
Khách
Tuyệt Vời
1 năm trước

+ 1 nhé, hay đấy

GÀ GÔ
Khách
GÀ GÔ
9 tháng trước

Rồi không cho copy thì sao copy mà dán!

Hong khanh
Khách
Hong khanh
6 tháng trước

Theme xài ngon lành nhé cả nhà !

Minh
Khách
Minh
4 tháng trước

Link die rồi ông ơi

Kevin
Khách
Kevin
4 tháng trước

Kích hoạt chỉ sử dụng code hoặc KEY kích hoạt hay phải sử dụng cả 2 phương pháp vậy ông ơi? Mà Flatsome Studio làm sao để sử dụng?

Bi
Khách
Bi
2 tháng trước

ad ơi, mình dán code vào file php bằng cách nào ạ

Bier
Khách
Bier
1 tháng trước
Reply to  Bi

Dán như bình thường thôi bạn

11
0
Would love your thoughts, please comment.x