error: Alert: Content is protected !!
NVME SSD Hosting tốc độ cao

Chia sẻ Plugin cache WP Rocket mới nhất 2024, tự động cập nhật – Tăng tốc độ tải website

9
4.7/5 - (4 bình chọn)

WP Rocket là một plugins bộ nhớ cache giúp bạn tối ưu hóa hiệu suất để cải thiện tốc độ tải của các trang web WordPress. Với plugin WP Rocket, bạn sẽ không phải lo lắng về việc tốc độ tải trang web của mình, hay thoát khỏi đánh giá khắt khe của google đối với trang web. Plugin WP Rocket sẽ giúp bạn tăng tốc toàn diện cho website của bạn một cách nhanh nhất.

WP Rocket

 

WP Rocket tích hợp tất cả các tính năng mới nhất về hiệu suất: tải hình ảnh sau, tối ưu JavaScript, minification mã HTML, minification CSS và các tập tin JavaScript. WP Rocket cũng rất đơn giản để cấu hình ngay cả đối với người mới bắt đầu. Không giống như các plugin khác, bạn không cần phải là một chuyên gia mới cấu hình được.

Plugins có bot thu thập thông tin của riêng bạn, sẽ truy cập vào trang web của bạn và tạo ra các tệp được lưu trữ trong bộ nhớ để khi những người truy cập vào trang web của bạn, họ sẽ được tải trang với tốc độ tối đa…

Tải về WP Rocket mới nhất

Đây là file sạch được cập nhật trực tiếp và zip lại nên các bạn có thể yên tâm.

Download WP Rocket v3.11.4.2 Download WP Rocket Auto_Update

Để sử dụng các bạn tham khảo bài viết này để tự tay kích hoạt plugin mà không cần lic key nhé 🙂

Hướng dẫn Activate Plugin WP Rocket bản mới nhất không cần License code

ChangeLog

3.12.3.3 December 8, 2022

 • Bugfix: Fixes an issue with WordPress feeds being cached by default. Also brings back possibility to exclude index.php from being cached.(#5599)

3.12.3.2 November 25, 2022

 • Bugfix: Guard against corner database cases when upgrading without visiting the admin dashboard (#5593) (#5579)
 • Bugfix: Prevent PHP fatal error when Delay JS is activated and the HTML of a page is null (#5555)
 • Bugfix: CNAME field is emptied and can’t be added anymore with https protocol. (#5577)
 • Enhancement: Clear NGINX cache via Nginx Helper after the Used CSS has been generated (#5559)
 • Enhancement: Never Cache URL(s) exclusions work only when they match the existence or not of a trailing slash in permalinks (#5509)

3.12.3.1 November 17, 2022

 • Bugfix: Prevent PHP fatal error when delaying massive inline scripts (#5570)
 • Bugfix: Prevent PHP fatal error when Action Scheduler returns error (#5567)
 • 3rd-party compatibility: Prevent fatal error when deactivating BigCommerce plugin (#5550)
 • 3rd-party compatibility: Exclude non-existing URLs coming from The Events Calendar plugin from the prelod (#5510)

3.12.3 November 14, 2022

 • Enhancement: Improve various capabilities checking and sanitizations (#5105)
 • Enhancement: Catch Actions Scheduler exceptions (#5463)
 • Enhancement: Clear cache of taxonomy pagination pages when a post is cleared  (#4035)
 • Enhancement: Don’t apply lazyload on background images added into a style attribute using base64 (#5293)
 • Enhancement: Improve headers filter for preload feature (#5521)
 • Enhancement: Guard against unnecessary request when RUCSS and Preload are used together (#5401)
 • Enhancement: Save RUCSS error messages in the database (#5400)
 • Bugfix: Prevent fatal error in specific conditions (#5501#5483)
 • Bugfix: Prevent 404 error on some links of the French documentation (#5502)
 • 3rd-party: Improve compatibility with WPX hostPrevent fatal error when delaying massive inline scripts (#5570)ing (#3717)

3.12.2.1 October 27, 2022

 • Bugfix: Prevent PHP warning related to get_current_screen() in some cases (#5526)

3.12.2 October 20, 2022

 • Enhancement: Allow excluding part of the website from the preload feature (#5394)
 • Enhancement: Allow prioritization of preloaded URLs (#5428)
 • Enhancement: Guard against fatal error when providing wrong value to the filter (#5471#5073)
 • Enhancement: Improve is_alreeady_cached function to cover webp cache (#5374)
 • Enhancement: Fix broken link in the UI (#5405)
 • Enhancement: Use cloud to deliver updated exclusions lists for most features (#3703)
 • Enhancement: Adjust banners for expired users (#5397)
 • Enhancement: Prevent pages ending with .php from getting added to the new preload module (#5382)
 • Enhancement: Improve Preload notice (#5423)
 • Enhancement: Add .myraidbox.de to allowed list of staging environments (#5457)
 • Enhancement: Remove WP Rocket’s options from not public post types (#5149)
 • Enhancement:Update Action Scheduler to 3.5.2 version (#5380)
 • Bugfix: Guard against PHP copy() warning (#2441)
 • Bugfix: Prevent passing null to parameter to avoid PHP Deprecated warning (#5456)
 • Bugfix: Fix the problem when Used CSS was not generated for the homepage when preload was disabled (#5410)
 • Bugfix: Change the index for Used CSS columns (#5416)
 • 3rd-party compatibility: Exclude Rocket LazyLoad plugin’s script from Delay JS feature (#5412)
 • 3rd-party compatibility: 3CX Free Live Chat compatibility with Minify JavaScript feature (#5497)

3.12.1.1 September 26, 2022

 • 3rd party compatibility: temporarily hide past-due actions in Action Scheduler (#5450)
 • Bugfix: improve detection of missing Action Scheduler tables (#5440)

3.12.1 September 15, 2022

 • Enhancement: Dynamically update Remove unused CSS exclusions from our server (#5038)
 • Enhancement: Respect in-progress limit for preload items (#5393)
 • Enhancement: Add new filters to prevent deletion of used CSS (#4942)
 • Enhancement: Display a notice if RUCSS table could not be created (#3960)
 • Enhancement: Add additional exclusions from Delay JS execution (#4905#5266#5404)
 • Enhancement: Add additional exclusions from minify JS (#5097#5216)
 • Enhancement: Exclude .cfm extension from CDN rewrite (#5020)
 • Bugfix: Remove loading attribute from images/iframes when using JS lazyload to prevent conflict on some browsers (#4961)
 • Bugfix: Prevent deprecated warning on PHP 8.1 (#5205)
 • Bugfix: Prevent PHP warning when using missing image dimensions for some SVG (#5098)
 • Bugfix: Prevent showing missing Action Scheduler tables notice incorrectly in some cases (#5021)
 • Bugfix: Prevent PHP fatal error when Action Scheduler tables could not be created on installation (#5396)
 • Bugfix: Prevent PHP fatal error when using count() on invalid type with PHP 8 and above (#5407)
 • 3rd party compatibility: Display a conflict notice when Cloudflare server push mode is enabled while Remove Unused CSS or Combine CSS ie enabled (#4710)
 • 3rd party compatibility: Remove old Remove unused CSS server IP from Wordfence allowlist (#5249)

3.12.0.5 September 1, 2022

 • Enhancement: Changed Action Scheduler settings to make sure only one concurrent batch is used for Preload #5376
 • Bugfix: Fix a bug when user visit set cache to be completed in database #5369
 • Bugfix: Fix error when attachment_link filter incorrectly changing return of the function get_permalink #5363

3.12.0.4 August 29, 2022

 • Enhancement: Reduce preload batch size from 100 to 45 (#5352)
 • Bugfix: Prevent warning when dropping the old remove unused CSS resources table if it doesn’t exist (#5347)
 • Bugfix: Correctly remove URLs from the cache table when trashing/deleting a post or on 404 (#5346)
 • Bugfix: Force creation of cache table if it wasn’t created correctly on update (#5351)
 • 3rd party compatibility: Exclude trustindex.io from JS minification (#5343)
 • 3rd party compatibility: Prevent notices conflict creating high CPU usage (#5354)

3.12.0.3 August 24, 2022

 • Bugfix: Correctly preload sitemaps on update from version lower than 3.12.0.2 (#5337)
 • Bugfix: Prevent error when using debug mode (#5341)

3.12.0.2 August 23, 2022

 • Bugfix: Prevent PHP fatal error related to type casting when updating to 3.12.0.1 (#5330)
 • Bugfix: Prevent PHP notice when importing settings for the cache webp option (#4424)

3.12.0.1 August 22, 2022

 • Bugfix: Prevent fatal error when upgrading to 3.12 (#5328)

3.12 August 22, 2022

 • Enhancement: New Preload Module (#2678)
 • Enhancement: Upgrade Monolog to version 2 (#5166)
 • Enhancement: Remove BETA mention from the Remove Unused CSS feature (#5260)
 • Enhancement: Drop database tables related to old Remove Unused CSS approach (#5145)
 • Enhancement: Bump minimum supported versions to WordPress 5.6 and PHP7.2
 • 3rd party compatibility: Compatibility between Covnert Plus plugin and Remove Unused CSS feature (#5291)
 • Bugfix: Update broken link in the notice (#5147)

3.11.5 August 3, 2022

 • Enhancement: Display warning notices for expired users using Optimize CSS Delivery options (#3837)
 • Bugfix: Prevent PHP deprecated warning on PHP 8.1 (#5194)
 • Bugfix: Correctly rollback multiple versions consecutively (#3077)
 • 3rd party compatibility: Update allowlisted IP for our RUCSS in Wordfence (#5233)
 • 3rd party compatibility: Add additional compatibilities for Remove UnusedCSS (#5018#5091#5164#5219#5263#5270)

3.11.4.2 July 11, 2022

 • Bugfix: Prevent fatal error on Presslabs (#5227)

3.11.4.1 July 7, 2022

 • Enhancement: Prevent creation of RUCSS jobs if used CSS folder is not writable (#5178)
 • Bugfix: Correctly lazyload background images when native lazyload is enabled (#5126)
 • Bugfix: Prevent PHP notice when license validation server is not accessible (#5168)
 • Bugfix: Prevent display issue when using RUCSS in specific cases (#5213)
 • Bugfix: Revert change for redirect based on trailing slash (#5221)

3.11.4 June 30, 2022

 • Enhancement: Store Used CSS in the filesystem instead of the database (#4802#5169)
 • Enhancement: Preserve the style tags in the source after applying RUCSS (#5064)
 • Enhancement: Allow preserving the CSS files added with when RUCSS is applied (#4969)
 • Enhancement: Clear Varnish cache of the specific page when clearing its Used CSS (#4875)
 • Enhancement: Make sure RUCSS can clear all rows in the DB at once (#5017)
 • Enhancement: Remove old RUCSS entries also when RUCSS is disabled (#5076)
 • Enhancement: Remove WP Rocket’s options from Elementor templates (#5010)
 • Enhancement: Update Action Schedule package to 3.4.2 (#5119)
 • Enhancement: Respect trailing slash permalink settings when rewrite rules are not present (#5003)
 • Bugfix: Correct typo in the core file (#5122)
 • Bugfix: Always preserve original query string when redirecting (#5117)
 • Bugfix: Guard RUCSS filters against array of null (#5167)
 • Bugfix: Prevent fatal error when rolling back from 3.11.3 to 3.10.9 (#5104)
 • 3rd party compatibility: Enable Separate cache for mobile devices when JetMenu is used (#5063)
 • 3rd party compatibility: Improve home_url detection for RUCSS when WPML is used (#5065)
 • 3rd party compatibility: Improve compatibility between Divi and RUCSS (#4792)
 • 3rd party compatibility: Add additional exclusions from Defer JS (#4605)
 • 3rd party compatibility: Add additional exclusions from Delay JS (#4605)
 • 3rd party compatibility: Add additional exclusions from Minify JS (#5026)
 • 3rd party compatibility: Guard against wrong values passed by 3rd party to apache_mod_loaded function (#5156)
 • i18n: Change RUCSS to Remove Unused CSS in CRON interval name (#5184)

 

v3.10.5.1 December 16, 2021
BugFix: Hotfix (#4590) adjust rocketcdn pricing issue (PR #4592)

v3.10.5 December 9, 2021
Enhancement: Allow to filter the value of font-display for Google Fonts #4219
Enhancement: Prevent rewriting the URLs to CDN inside inline scripts #2849
Enhancement: Allow to disable CDN rewriting for relative paths #2849
Enhancement: Styling change of the RocketCDN banner #4542
Bugfix: Prevent PHP Warning when unexpected pattern is added to Defer JS input field #3967
Bugfix: Prevent wrong path rewrites in some cases when optimizing Google Fonts #3813
3rd party compatibility: Display notices when Ezoic plugin is enabled #2200
3rd party compatibility: Improve the notices when conflicting Autoptimize features are enabled #4558
3rd party compatibility: Load JavaScript Deferred and ReCaptcha plugins compatibility #4515
3rd party compatibility: Delay JS and simpli.fy platform compatibility #4498
3rd party compatibility: Minify JS and CleverPush compatibility #4104
3rd party compatibility: Minify JS and Afterpay compatibility #4526

[/symple_toggle]

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
2 Góp ý
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Tem nhãn 24h
Khách
Tem nhãn 24h
4 năm trước

Ra bản 3.6 rồi ad ơi. Update đi ạ

Hân
Khách
Hân
1 năm trước

Phần cmt này đẹp quá

2
0
Would love your thoughts, please comment.x